Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Haninge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Placeholder

Jenny Manners

Ordförande SD Haninge/Nynäshamn, Ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för SD Haninge
 • EU valet närmar sig.

  Av jenny.manners den 17 april, 2014

  Rösta i EU valet från 7 maj !European_

  eller som det egentligen heter Europa parlamentsvalet.

  Några fakta:

  Val vart 5:e år.

  400 miljoner röstberättigade.

  28 medlemsländer och 28 ministrar
  EP parlamentet har totalt 751 mandat och 751 ledamöter.
  Tyskland är störst med 96 mandat,Estland,Cypern+Malta minst med vardera 6 mandat ,European_union_erdf_map_en
  Sverige har 20 mandat.
  Partigrupper med minst 25 ledamöter formas efter valet vilket gör att inte någon kan säga
  i förväg vilka man tänker samarbeta med.
  Partigrupperna är dessutom lösare sammansatta än vad en partigrupp i Sveriges riksdag är.
  EU kommissionen tar fram lagförslag,genomför beslut och se till att medlemsländerna följer dessa lagar.

  Mer detaljerad och intressant information om EU valet finns i nedanstående länk.
  http://www.eu-upplysningen.se/eu-valet/

  Viktiga datum.
  10 april möjlighet att brevrösta från utlandet.
  25 april röstlängd fastställs dvs vilka som är röstberättigade.
  1 maj rösta vid myndighet utomlands eller via ombud.

  7 maj-förtidsröstning kan ske i förtidsröstningslokal. (Kallades tidigare poströstning. )
  Hitta din röstlokal genom att söka på Haninge/Nynäshamn
  http://www.val.se/val_ep_2014/rosta_har/fortidsrosta/index.html

  25 maj möjlighet att rösta i vallokal.
  Hitta din röstlokal redan nu i Nynäshamn genom att söka på Nynäshamn/Haninge
  http://cgi.val.se/cgi-bin/valsok
  Röstkort+identitetshandling skall tas med vid förtidsröstning.
  Röstkortet kommer att skickas hem till din mantalsskrivningsadress.

  På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut namnvalsedlar för de partier som vid
  något av de två senaste valen till Europaparlamentet fick mer än 1% av rösterna.
  Vid valet till Europaparlamentet 2014 kommer samtliga partier som har rätt till det få sina
  valsedlar utlagda.
  Röstmottagarna har enligt valmyndigheten SKYLDIGHET att lägga ut valsedlar för följande partier:

  Sverigedemokraterna.
  Vänsterpartiet.
  Miljöpartiet de gröna.
  Kristdemokraterna.
  Centerpartiet.
  Piratpartiet.
  Junilistan.
  Feministiskt Initiativ.
  Folkpartiet Liberalerna.
  Moderaterna.
  Arbetarepartiet-socialdemokraterna.
  Hittar du inte en valsedel för det parti som du vill rösta på kan du ta en blank valsedel
  och skriva partinamn på och skriv helst partiets hela namn för att inga förväxlingar av förkortningar ska ske.
  Saknas ditt favoritparti i listan,kanske Pensionärspartiet,så innebär det att de inte ställer upp i EU valet.

  Man röstar i första hand på ett parti men man kan också kryssa i EN kandidat av de namn som
  står på valsedeln,överstrukna namn har ingen praktisk betydelse.
  Andelen som förtidsröstar har sedan i början av 80-talet ökat till att utgöra
  ca 40 % av det totala valdeltagandet i allmänna val.

  Två informativa sidor till länkar till valmyndigheten och mer information:
  http://www.val.se/

  http://www.val.se/val_ep_2014/kalender%202014/index.html

  Länk till valmyndighetens vanligaste frågor:

  http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/vanliga_fragor/index.html#tema_7

   

   

  Sverigedemokraternas kandidatlista toppas av Kristina.Peter_-770x513
  Kristina Winberg, 48 år, från Jönköping som sedan valet 2010
  representerar partiet i kommunfullmäktige.
  Nummer två på listan är Peter ”Nalle” Lundgren, 50 år,
  från Gnosjö som valdes in i Sverigedemokraternas partistyrelse i november förra året.
  Sverigedemokraterna hoppas på två mandat i EU parlamentet,om alla Sverigevänner går och röstar.

  Lyssna på Kristina Winberg i en debatt med Marit Paulsen.(Fp)

  Kristina debatterar.

  Lyssna på Jimmie Åkesson,Kristina Winberg  och Peter ”Nalle” Lundgren.

  Peter Lundgren

  Listan i sin helhet:
  1.Kristina Winberg, 48 år, Jönköping
  2.Peter Lundgren, 50 år, Gnosjö
  3.Johnny Skalin, 35 år, Sundsvall
  4.Julia Kronlid, 33 år, örebro
  5.Roger Richthoff, 65 år, Mariefred
  6.Paula Bieler, 25 år, Uppsala
  7.Pavel Gamov, 24 år, Uppsala
  8.Markus Wiechel, 25 år, Norrköping
  9.Anna Hagvall, 61 år, Rättvik
  10.Mikael Jansson, 48 år, Göteborg
  11.Margareta Larsson, 50 år, Tyresö
  12.Josef Fransson, 35 år, Skövde
  13.Angelika Bengtsson, 23 år, Malmö
  14.Mattias Bäckström Johansson, 28 år, Oskarshamn
  15.Christina Thuring, 45 år, Söderhamn
  16.Helen Spaak, 47 år, Botkyrka
  17.Cassandra Sundin, 22 år, Sundsvall
  18.Mikael Eskilandersson, 36 år, örkeljunga
  19.Nina Kain, 40 år, Malmö
  20.Christoffer Dulny, 30 år, Stockholm

   

  Valbar plats-vad menas med det ?

  Om ett parti räknar med att få som exempel 10 mandat
  i ett val så är chansen störst för de 10 första namnen på valsedeln att
  komma in som representant för partiet i den beslutande församlingen.
  De namn som står längre ner på listan har mindre chans att
  bli valda om inte antalet personröster på en enskild kandidat
  övertrumpar de som står högre upp på listan.

  Valfusk-vad säger vallagen ?

  ”17 kap.
  Om brott mot allmän verksamhet m.m.
  8 § Den som vid val till allmän befattning eller vid annan
  utövning av rösträtt i allmänt ärende söker hindra omröstningen
  eller förvanska dess utgång eller annars otillbörligen inverka på omröstningen,
  döms för otillbörligt verkande vid röstning till böter eller fängelse
  i högst sex månader.

  Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande
  av om brottet är grovt ska särskilt beaktas, om det förövats med våld
  eller hot om våld eller innefattat missbruk av tjänsteställning.

  Den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån
  för att i allmänt ärende rösta på visst sätt eller inte rösta, döms, om det
  inte är tagande av muta, för tagande av otillbörlig förmån vid röstning
  till böter eller fängelse i högst sex månader. (SFS 2012:301)

  9 § Söker någon obehörigen skaffa sig kännedom om vad som angående
  utövning av rösträtt i allmänt ärende skall hållas hemligt, dömes för brott
  mot rösthemlighet till böter eller fängelse i högst sex månader.”

   

   
  EU har större inflytande och makt i svenskens vardagsliv än vad många tror,
  vilket framgår av att Sverige,efter hårda förhandlingar, fått följande förhållningsorder från EU:
  EU;s grundinställning var att snuset skulle förbjudas i Sverige.

  EU förbjuder försäljning av snus. Sverige har ett permanent undantag från förbudet i det svenska anslutningsavtalet med EU. Undantaget innebär att det är tillåtet att tillverka och sälja snus i Sverige,men snuset får inte exporteras till andra EU-länder. Däremot är det tillåtet att ta med snus för privat bruk vid resa till andra EU-länder.

  Snusdosa

  Sverigedemokraternas inställning är att vi är ett EU-kritiskt parti som vill verka för att makten återförs
  från Bryssel till svenska folket. Vi är öppet inställda till samarbete med andra länder.
  EU idag handlar enligt vår mening inte längre om ett samarbetsprojekt utan om ett överstatligt
  organ som allt mer börjar likna en federalistisk stat, en utveckling som vi i Sverigedemokraterna gör allt för
  att motverka.
  Sverigedemokraterna vill verka för att Sverige ska omförhandla medlemskapet men behålla ett samarbete
  inom ramen för EES.

  SD EU program
  Sverigedemokraternas hela EU program kan läsas i nedanstående länk.

  http://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2013/11/EU-valplattform_2013_7.pdf

  De som kämpat före oss.
  I slutet av 1800 talet startades Sveriges Allmänna Rösträttsförbund och
  Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt som hade som mål allmän rösträtt för båda könen och
  oberoende av om man var fattig eller rik.Demonstrationståg_för_kvinnorösträtten,_Göteborg_-_Nordiska_Museet_-_NMA.0032617

  Så sent som 1921 var kraven för att rösta:
  *Minst 23 år gammal
  *Inte vara försatt i konkurs
  *Inte vara omhändertagen av fattigvården
  *Inte vara ådömd straffpåföljd
  *Ha fullgjort värnplikt (eller vara kvinna)

  Rösträtt-för-kvinnor-540x291

  Röstkortet du kommer att få och valsedeln att lägga i valkuvertet
  är resultatet av en lång och hård kamp som våra förfäder utkämpat
  Ta tillvara deras arbete och din rättigheten genom att rösta i EU valet.

  Flyktingbesök2

  Nordens flaggor

 • SD andan.

  Av jenny.manners den 9 april, 2014

  SD andan.Blåsippor

  I ett parti som under i princip hela sin existens utsatts för massiv smutskastning,medveten spridning av lögner,våldsangrepp och stigmatisering i största allmänhet,skapas naturligtvis en speciell anda av samhörighet.

  Vi kan dagligen läsa om hur det vid diverse arbetsplatser och med skattemedel finansierade myndigheter  anordnas ”demonstrationer ” 

  när Jimmie Åkesson under sin Sverigeturné personligen vill ta del av hur verkligheten ser ut och prata med arbetstagare och beslutsfattare.
  Åkessons intentioner är inte att värva röster utan som sagt att informera sig om verkligheten och anpassa Sverigedemokraterna politik efter verkligheten.
  Hur kan någon se något fel i att en folkvald politiker vill skaffa sig
  kunskap och nya infallsvinklar och synsätt ?
  Huvudargumenten från ”demonstranterna” begränsar sig till några enstaka,numera tjatiga och intetsägande fraser och floskler,vilka dessutom inte bygger på fakta.
  Sverigedemokraterna växer och inför kommunalvalet i Nynäshamn har
  Sverigedemokraterna numera nästan dubbelt så många kandidater jämfört med i höstas.
  Det går bra för oss !
  SD andan framgår av en valfilm från 2013 som är fortfarande högaktuell !

  http://www.youtube.com/watch?v=5qN35Ckh9ss

  Åkesson folkdräkt

 • Arga unga män.

  Av jenny.manners den 24 mars, 2014

  Sverigedemokrater är arga unga lågutbildade män

  säger vrångbilden av våra Sverigevänner.
  Inget kan vara mer fel.
  En Sverigedemokrat är generellt intresserad av sin omvärld,sina barns skolgång,
  sina åldriga föräldrars villkor i äldreboendet,oroad över otryggheten i form av brottslighet,
  oroad över hur våra gemensamma ekonomiska resurser i form av skattemedel prioriteras mellan olika behov i samhället.
  En Sverigevän är för det mesta,än så länge, en man i sina bästa år vilket innebär runt 50 år
  och andelen kvinnor är cirka 20 % och ständigt ökande.
  Sverigedemokraternas politik engagerar och berör många människor i olika samhällsskikt och yrkesgrupper.
  En Sverigevän kan vara brevbäraren som delar ut din post i Haninge,mannen som kör bussen i Nynäshamn,kvinnan i affären i Västerhaninge,sjuksköterskan hos vårdcentralen,tjejen som kör tunnelbana i Stockholm,lokalvårdaren i Södertälje,pensionären med den lilla hunden  osv.
  Kort sagt sverigedemokrater finns överallt i samhället och enligt de senaste
  opinionsundersökningarna är var tredje väljare en Sverigevän.
  Vi illustrerar olika typer av medlemmar genom bilder på några
  sverigedemokratiska sammanslutningar.

  Lund

   

   

   

   

   

   

  styrelse_osteraker-300x187

   

   

   

   

   

  Kvinnoförbundet

   

   

   

   

   

   

  SD-Landskronas-styrelse-2013-550x279

   

   

   

   

  Södertälje

   

   

   

   

   

   

   

   

  Styrelsen

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sthlm-2-styrelse-Small-1024x584

   

   

   

  jimmie

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                     Hur många arga unga män såg du ?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Heja Sverige !

  Av jenny.manners den 27 februari, 2014

  Nationalism,patriotism och rasism.Flaggor

  OS i Sotji är nyligen avslutat med medaljregn, 15 stycken totalt,över de svenska idrottsmännen och kvinnorna.
  Idrottsintresserade har suttit klistrade vid TV apparaterna och jublat när di svenske lyckats skjuta mål eller tagit guldmedalj i längdskidåkning och alla tycker det är helt normalt att heja på Sverige.
  I andra sammanhang är yttringar av stolthet över vårt land och dess invånare och deras prestationer inte på långa vägar så socialt accepterat.
  När OS är avslutat händer något med stoltheten över vårt land och dess befolkning-nationalistiska glädjeyttringar över svenska prestationer byter skepnad och blir till rasism som provocerar och kränker en del av befolkningen eftersom det tolkas som ett uttryck för rasism.

  Vi reder ut begreppen.

  Nationell och nationalism betyder enligt Wikipedia:

  Nationalism,från franskans. nationalisme, av ”nation”, ursprungligen från latinets nascor, ”jag föds” är en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar nationen,kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen.

  Nationalism är nära släkt med partiotism som,enligt samma källa, innebär:

  Patriotism (av grekiskans patriotes, ‘landsman’), fosterlandskärlek, är ett uttryck för
  lojalitet och kärlek till det egna landet eller staten alternativt
  en specifik region inom en stat. Patriotism har historiskt syftat på ett förhållningssätt i det enskilda livet, medan nationalism syftat på politiska rörelser.

  I praktiken har dock någon sådan sådan skillnad aldrig upprätthållits.
  Patriotism har betraktats som ett strikt ideologiskt konservativt begrepp.

  De som är uppfyllda av patriotism kallas av andra eller sig själva för patrioter.
  En patriot, fosterlandsvän, är en person, som älskar sitt land och ivrigt främjar dess intressen med underordnande av sina egna.
  I de politiska striderna har inte sällan ett parti tillägnat sig namnet patrioter,därmed antydande sig såsom det egentligen fosterländska.
  Emigranterna i Amerika har förlorat sin ursprungliga nationalism för hemlandet men är patriotiska med sitt nya territorium och lokalpatrioter återfinns på snart varje liten ort i Sverige.

  Rasismen  har ett fulare tryne:Tryne besk


  Rasism definieras i allmänhet som system av föreställningar, tro och förfaranden som baseras på en världsbild eller ideologi där människan är uppdelad i separata och exklusiva biologiska enheter som kallas raser.
  Den biologiska rasismens ideologi innebär en tro att individer i en ras delar en uppsättning av karakteristiska egenskaper, förmågor eller färdigheter, att drag av personlighet, intellekt, moral och kulturella beteenden ärvs och att detta arv innebär att raser kan rankas som medfött överlägsna eller underlägsna andra.
  Med denna tro som utgångspunkt kan skillnaderna mellan de mänskliga ”raser” påpekas och användas som utgångspunkt för att rättfärdiga diskriminering.

  Sverigedemokraterna definiera sig i sitt principprogram som ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället.

  Socialkonservatism är en politisk åskådning som utvecklades ur konservatismen i slutet av 1800-talet. Anhängare till socialkonservatismen ansåg att samhället hade ett ansvar för att alla skulle få en dräglig levnadsstandard. Man menade att samhället bland annat skulle ta itu med farliga arbetsmiljöer och sjukdomar.

  Under den senare delen av 1800-talet gick de socialkonservativa i riktning mot
  att acceptera allmän rösträtt samtidigt som statlig socialpolitik blev en betydande del inom socialkonservatism.
  Man syftade till att integrera arbetarna i nationens gemenskap för att motarbeta konflikter och revolution.

  Eller enklare uttryck ”Trygghet och tradition”

  SD logga

  För Sverigedemokraterna Haninge/Nynäshamn
  webbredaktören.

  Notera att samtliga bilder på sidan är klickbara vilket innebär att de öppnas, i större format, i ett nytt fönster.

   

   jimmie-i-bil

 • Partidöden.

  Av jenny.manners den 21 februari, 2014

  Partidöden.

  Partier som under många år närmast kunnat betraktats som institutioner i samhället upplever ett vacklade väljarunderlag.
  Vi minns centerledaren Thorbjörn Fälldin, med sin lite sävliga framtoning, bolmandes på sin pipa när han behövde
  tänka efter vad han skulle svara på journalisternas frågor.
  Moderatikonen Gösta Boman var högerpolitik personifierad.
  Vi kommer också ihåg Olof Palmes närmast lysande brandtal om solidaritet,jämlikhet och alla människors lika rättigheter.
  Dessa herrar representerar en tid då höger var höger och vänster var VPK och ingen kunde tvivla på vilken typ av
  samhälle de förespråkade.
  Dagens politiker och deras politik är inte på långa vägar så tydligt uppdelad eftersom dagsaktuella manifestationsfrågor hamnar högt upp på riksdagens agenda.
  Självklart i syfte att tillfredsställa en opinion av presumtiva eller befintliga väljare.

  Moderaterna har försökt att förnya sig genom att byta namn till ”Nya moderaterna” vilket inneburit att väljarna sviker och opinionssiffrorna är i stadigt sjunkande.
  Ett annat parti,Centern, har försökt knepet att skicka fram en klämkäck partiledare som ser utmaningar  i allt,även opinionssiffror på 2,8 %,vilket kan tilläggas, är samma procentsats som i folköl.
  Det Moderaterna och Centern har gemensamt är att de reformerat sitt partiprogram till oigenkännlighet och kärnväljarna flyr till andra partier.

  Vad vi kan lära oss av det är att ett parti överlever och fortsätter att behålla sina väljare om grunderna i partiprogrammet
  inte förändras mer än vad som betingas av samhällets utveckling.
  Sverigedemokraterna har under många år i kraftig motvind ,minst sagt,stått fast vid sin politik att Sverige och svenskarna ska komma första och andra efter den förmåga som Sverige har och detta har gett resultat i kraftigt ökande opinionssiffror.SD-ökar

  Finns det då någon risk att Sverigedemokraterna kommer att gå samma väg som några andra
  partier, att SD slätar ut sin politik till oigenkännlighet och att väljarna inte längre känner igen sig i partiet ?
  Svaret på den frågan står att finna i den kamp som Sverigedemokrater,både politiker och vanliga medborgare,utkämpat under många år för rätten att framföra sina politiska åsikter trots uteslutningar i facket,uppsagda från arbeten,trakasserier i bostaden,spottad i ansiktet som valarbetare etc.
  Trots detta fortsätter Sverigedemokraterna, i många underökningar, att växa och vara Sveriges tredje största parti,  tack vare sin politik.

  För Sverigedemokraterna Haninge/Nynäshamn

  webbredaktören.

  Åkesson sommarklädd

  Centerns kris